Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
created by Pikt.pl

Tworzymy mosty językowe.

Właściwe odczytanie komunikatu w języku obcym to podstawa porozumienia, to most, który łączy dwa, często odległe, brzegi.

Najlepszym przewodnikiem, który sprawi, że droga z jednego z nich na drugi zakończy się sukcesem, będzie profesjonalne i zatrudniające najwyższej klasy specjalistów biuro tłumaczeń. Biuro tłumaczeń Accent przygotuje dla Państwa translacje na najwyższym poziomie. Mamy w tym wieloletnie doświadczenie – pracowaliśmy już dla ponad tysiąca zadowolonych klientów. Accent – zaufane, sprawdzone, profesjonalne biuro tłumaczeń – Warszawa, Pańska 73.

Wykonujemy tłumaczenia dla firm z różnych branż.

Tłumaczenia przysięgłe

Rocznie wykonujemy setki tłumaczeń i uwierzytelnień przysięgłych na potrzeby kancelarii prawnych, osób prywatnych, instytucji państwowych i kancelarii notarialnych. Nasi tłumacze ustni są dyspozycyjni, kompetentni i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.

Tłumaczenia dla branży budowlanej

Tłumaczymy specjalistyczne dokumenty techniczno-budowlane, takie jak Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekty budowlane, umowy o roboty budowlane, a także specyfikacje techniczne dużych obiektów przemysłowych i użytku publicznego (np. oczyszczalni ścieków Czajka, II linii Metra Warszawskiego, autostrady A1 i kilku dróg krajowych).

Tłumaczenia dla branży finansowej

Mamy ogromne doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów finansowych, bankowych i ubezpieczeniowych, w tym: rocznych sprawozdań finansowych, umów kredytowych i leasingowych, gwarancji i innych dokumentów bankowych, jak również polis i umów ubezpieczeniowych.

Tłumaczenia dla branży energetycznej

Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych dla dużych firm energetycznych i elektrowni, w tym dokumentów takich jak specyfikacje techniczne obiektów energetycznych, umowy serwisowe czy umowy sprzedaży energii. Tłumaczymy konsekutywnie rozmowy inwestycyjne.

Tłumaczenia dla branż medycznej i farmaceutycznej

Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia medyczne, np. opisy chorób, zaświadczenia lekarskie, procedury leczenia, karty informacyjne leczenia szpitalnego i opisy leków do celów rejestracji na terenie Polski.