Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
created by Pikt.pl

Język ukraiński

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Za początek współczesnego ukraińskiego literackiego uważa się datę pojawienia się drukiem Eneidy Iwana Kotlarewskiego (1798r). Alfabet ukraiński jest zapisywany cyrylicą i składa się z 33 liter.

W alfabecie ukraińskim przeważnie występują litery, którym odpowiada jeden dźwięk:А-a, б-b, д-d itd .

Pojawiają się jednak inne relacje np. jednej literze mogą odpowiadać dwa dźwięki, zazwyczaj są to litery jotowane я, ю, є, ї (ja, ju, je, ji). Dwa dźwięki odpowiadają literom jotowanym wtedy, gdy literaz znajduje się:

  • Na początku wyrazu np. яблуко (jabłuko)
  • po samogłosce np. моя (moja)
  • po apostrofie np. під ‘їзд (pidijzd)

Litera щ -zawsze oznacza dwa dźwięki szcz.

W języku ukraińskim występuje litera, której nie odpowiada żaden dźwięk -znak miękki ь.

Używany wyłącznie po spółgłoskach dla oznaczenia ich miękkości np. день (den’)

Alfabet Ukraiński

Litery ukraińskieLitery polskie
А аA
Б бB
В вW
Г гH
Ґ ґG
Д дD
Е еE
Є єJE
Ж жŻ
З зZ
И иY
І іI
ЇїJi Ji
Й йJ
К кK
Л лL
М мM
Н нN
O oO
П пP
Р рR
С сS
Т тT
У уU
Ф фF
Х хCH
Ц цC
Ч чCZ
Ш шSZ
Щ щSZCZ
Ъ ъ
Ю юJU
Я яJA

Kilka zwrotów:

Добрий день!- Dzień dobry ( powitanie w ciągu dnia)

Привіт! – Cześć!

До побачення!- Do widzenia!

Як Ваc звати?- Jak Pan/ Pani ma na imię?

                             Jak macie na imię?

Як тебе звати? – Jak masz na imię?

Дуже дякую  – dziękuję bardzo

немає за що – nie ma za co

Як у тебе справи? – Co u Ciebie słychać?

дякую, все гаразд – dziękuję, wszystko w porządku

чи щось трапилося?  Czy coś się stało?

говоріть, будь ласка поволі – proszę mówić wolno, powoli

я не розумію украінскої мови  – nie rozumiem języka ukraińskiego

Скажіть мені будь ласка-  proszę mi powiedzieć

Пробочте, що це?  Przepraszam,  co to jest?

У чому можу допомогти? W czym mogę pomóc?

у лікарні- w szpitalu

повернути ліворуч – skręcić w lewo

повернути праворуч-skręcić w prawo

 Куди Ви хочете доїхати? Gdzie chcecie dojechać

Аеропорт- lotnisko

Квиток- bilet

Посольство України- Ambasada Ukrainy

гроші – pieniądze

Prześlij komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *