Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
Polski Polski Polski Polski Polski
created by Pikt.pl

Zasady wyceny

  1. Tłumaczenia pisemne
  • Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (przysięgłe) – jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, czyli tzw. „strona przysięgła”. Sporządzane są wyłącznie w formie papierowej (nieedytowalnej) i są opatrzone pieczęcią tłumacza oraz numerem repertorium.
  • Tłumaczenia pisemne zwykłe –mogą mieć formę elektroniczną lub drukowaną, w zależności od życzenia Klienta składającego zamówienie na tłumaczenia. Cennik oparty jest o jednostkę rozliczeniową, jaką jest 1500 znaków ze spacjami.
  1. Tłumaczenia ustne
  • Tłumaczenia ustne przysięgłe – najmniejszą jednostką rozliczeniową jest blok 3 godzin zegarowych dla jednego tłumacza.
  • Tłumaczenie ustne konsekutywne (następcze) i szeptane – najmniejszą jednostką rozliczeniową jest blok 4 godzin zegarowych dla jednego tłumacza.
  • Tłumaczenie symultaniczne (kabinowe) – najmniejszą jednostką rozliczeniową jest blok 4 godzin zegarowych dla jednego tłumacza, przy czym ten rodzaj tłumaczeń wymaga jednoczesnej pracy dwóch tłumaczy.

Każda kolejna godzina pracy tłumacza ustnego liczona jest jako kolejna jednostka rozliczeniowa (3- lub 4-godzinna)

W przypadku tłumaczeń wyjazdowych (do innych miejsc niż Warszawa) w kraju lub za granicę, zamawiający dodatkowo ponosi koszt dojazdu/przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia tłumacza.

  1. Zlecenia nietypowe
  • Jeśli zleceniem są nietypowe tłumaczenia, cennik ustalamy indywidualnie, dostosowując się do wymagań i potrzeb Klienta.